biolitec®, gerek mesane tümörleri ve gerekse parsiyel nefrektomi için modern lazer cerrahisinin ihtiyaçlarını karşılayacak emniyetli ve etkin uygulamalar sunar.

 

Mesane tümörleri

Eşzamanlı kesme ve koagülasyon yeteneği, çok az kan kaybı veya hiç kan kaybı olmayan basit ve emniyetli bir yöntem sunar. İki farklı yöntem mümkündür: Standart prosedür genel / bölgesel anestezi ile ya da yüksek riskli hasta için dahi uygun olan poliklinik ortamında uygulanabilir. Mesane tümörlerinin lazer tedavisi hastalarınızın risklerini azaltır ve hızlı bir biçimde uygulanabilir.

 

Parsiyel nefrektomi

İleri teknoloji ürünü optik fiberlerimizin özellikleri, nefron koruyucu başarılı bir cerrahiye katkıda bulunarak daha iyi genel böbrek işlevini garanti eder ve en iyi sonuçları almak için tercih edilen fiberler konumuna getirir. Aynı zamanda kesmek ve koagüle etmek, doku üzerinde minimal kanama ile iyi bir görüş sağlar. Parsiyel nefrektomi için özel diod lazerlerimiz sıcak iskemisiz veya daha kısa sıcak iskemi zamanı ile daha etkin doku koagülasyonu, hemostaz ve azalmış parankim hasarı gibi yararlar sağlar.