Modern lazer tedavisinin hassas bölgelerin minimal invaziv tedavisinde sunacağı birçok önerisi vardır. biolitec®, koloproktoloji alanında hemoroid ve fistüllerin hassas lazer tedavisi üzerine odaklanmıştır.

 

HeLP® (Hemorrhoid Laser Procedure) – hemoroidler için

Yalnızca biolitec Grup’tan lisans veya yetkilendirme yoluyla alınabilen özel HeLP® ekipman ve teknolojisinin kullanıldığı ve hafif prolapsusu olan 2.derece hemoroidlerin tedavisi için ağrısız, ayaktan kullanılabilen bir tekniktir: HeLP® Proktoskobu anal kanal içinden kolay geçiş için tasarlanmıştır ve dentat hattın üzerindeki süperior hemoroidal arterlerin dallarının tespit edilmesine imkan tanıyan dispozıbl HeLP® Doppler probunu yönlendirmek için bir kanal ile birlikte sunulmuştur.  


Bu teknik emniyetli olup hastada minimal ağrı veya rahatsızlığa neden olur. Ameliyat sonrası iyileşme alternatif yaklaşımlardan daha hızlı olup az miktarda komplikasyon gözlenir. Anestezi veya analjezinin artık genellikle gerekmemesi, komplikasyonları büyük oranda azaltırken aynı zamanda prosedürü basitleştirir, tedaviyi daha emniyetli, hızlı ve ayaktan uygulanır hale getirir, hasta ameliyat sonrasında minimal ağrı duyar veya hiç ağrı duymaz ve mükemmel orta ve uzun dönem sonuçları elde edilir.  

 

LHP® (LaserHemorrhoidoPlasty) – hemoroidler için

LHP® uygun anestezi altında 3. veya 4. Derecede, ilerlemiş hemoroidlerin hassas tedavisi için kullanılır ve hem segmental hem de sirküler hemoroid düğümlerinin endolüminal lazer koagülasyonunu sağlar. Lazer enerjisi hemoroid düğümünün merkezine yerleştirildiğinden hemoroid, anoderm veya mukozaya hiçbir zarar vermeden büyüklüğüne bağlı olarak tedavi edilebilir. Herhangibir ek alet (klempler) gerekmez ve LHP® hiçbir şekilde stenoz riski ile ilişkili değildir. İyileşme mükemmeldir çünkü konvansiyonel cerrahilerden farklı olarak hiçbir kesi veya dikiş bulunmamaktadır.  

 

FiLaC® (Fistula-tract Laser Closure) (Fistül yolunun Lazer ile Kapatılması) – anal fistüller için

FiLaC®sfinktere zarar vermeden fistül yolunu mümkün olduğunca hassas bir biçimde çıkartır. Esnek, radyal emisyonlu FiLaC® fiberine pilot ışını kullanılarak kesin pozisyon verilir ve fistül yoluna enerji uygulanır. FiLaC® fiberin etkin radyasyon konsepti uygulanan lazer enerjisinin optimal kullanımını sağlar. Kasın tüm bölümleri maksimum derecede korunur ve enkontinans engellenir.  

 

biolitec® lazer ve fiberlerin diğer olası proktolojik uygulamaları:

  • Sinüs pilonidalis
  • Et benleri
  • Poliplerin çıkartılması
  • Kondiloma
  • Fissürler (çatlaklar)