İster ayaktan tedaviler isterse klinik uygulamalar için olsun biolitec® lazer sistemleri ve fiberleri kulak, burun ve boğaz hastalıklarının emniyetli ve etkili bir biçimde tedavisini sağlar. Çok yönlü kullanım sayesinde minimal invaziv lazer tedavilerimiz çok geniş bir yelpazede yer alan farklı rahatsızlıklarda uygulanabilir ve bireysel gereksinimler karşılanabilir. Ana uygulama alanları şunlardır:

  • Endonazal cerrahi
  • Orofarenks
  • Dakriyosistorinostomi (DCR)
  • Vasküler lezyonlar
  • Otoloji
  • Larenks
  • Pediatri

Yenilikçi lazer tıbbını mikrocerrahi hassasiyeti ve sınırlı komplikasyonlarla yaşayın.

International reference and training centre:

Dr. med. August, Potsdam (Germany)

www.laserzentrum-babelsberg.de

Lectures & live workshop upon request