Almanca ve Ingilizce sayfada size daha fazla bilgi sagladik.

 

Göğüs Cerrahisi için biolitec® prosedürleri sağlık çalışanları için daha emniyetli ve maliyeti etkin kılmak, hastalar için mükemmel bakım standardı sunmak üzere, maliyeti etkin ve güvenilir diod lazerleri, yüksek kaliteli fiber optikler ve aletlerle kombine etmiştir.

 

Avrupa'daki referans merkezlerimizde gerçekleştirilen akciğer metastazı ve akciğer tümörü operasyonları ve rezeksiyonları, bu müdahalelerde kullanılan LEONARDO® DUAL 100 örnek modelimiz ve 1470 nm ve 980 nm'den oluşan dalga boyunun güvenli ve hem akciğer dokusunda insizyon ve hemostaz açısından hem de rezeksiyon yüzeyinin ameliyat sonrasında kapanmasında başarılı olduğunu göstermiştir.

 

LEONARDO® DUAL 100'ün toraks cerrahisi/pnömonoloji alanındaki kullanımına dair gözlemsel çalışmalar halihazırda Avrupa'daki referans merkezlerimizde yürütülmektedir ve bu müdahale olanağını toraks operasyonlarında yerleşik hale getirecektir.