biolitec® uzmanları emniyetli ve etkin tedaviler için minimal invaziv lazer tedavileri geliştirmektedir. Minimal invaziv; çeşitli rahatsızlıklarda maksimum derecede hassas ve nerdeyse ağrısız bir tedavisine olanak sağlayan minimal cerrahi prosedür demektir.